İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

ŞUBE AÇILIŞI

 

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

 1. Dilekçe
 2. Şube açılışına ilişkin noter tasdikli Genel Kurul Kararı (1 adet Asıl )
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (1 adet Asıl )
 4. Oda kayıt beyannamesi 
 5. Taahhütname
 6. Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  (yetkili için)

   

  NOT:

  Şube açılışına ilişkin Genel Kurul Kararında:

   

  Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.


  Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

  Ticaret Sicil Menü

  Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

  Tamam
  Whatsapp ile İletişime Geç