İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

MERKEZ NAKLİ

 

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

 

1.  Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.  Taahhütname (Ticaret Sicil Yönetmeliği 24/1 24/2 - Ticaret Sicili Yönetmeliği 24. maddesine göre hazırlanmış; Yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır.)

3.  Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı 1 Suret) (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.) 

4.  Tadil Metni (Ana Sözleşme tadil metnine, ilgili maddenin sadece yeni halinin yazılması yeterlidir.)

5.  Merkezin Nakil Olarak geldiği Sicil Müdürlüğü'nden Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge (Belge tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tescil için başvuruda bulunulmalıdır. 1 aylık sürenin geçirilmesi durumunda; müdürlüğümüzden işlem yapılmamıştır onayı alınarak yenisinin getirilmesi gerekmektedir.)

6.  Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı Ticaret Sicil Gazeteleri

7.  Oda kayıt beyannamesi


8. Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa yetkilinin Ticaret Sicilli Müdürlüğü huzurunda imzalanmış imza beyanı (1 Adet)


9. Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  (Yetkili İçin)

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç