İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Hisse Devri Veraseten

 

 https://mersis.gtb.gov.tr  adresinden başvuru

 1.    Nizip Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe (1 adet)

2.   Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı 1 Adet) (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.) 

 Dikkat: Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve ortaklar kurul kararını imzalamalıdır.

Dikkat: Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak müdür ise görevine devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir.

Dikkat: TTK 623 gereğince şirket ortaklarından en az birinin şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine haiz müdür olması gerekmektedir.

DikkatHisse devrinin kabulü kararı, hisse devir sözleşmesi tarihi ile  aynı veya sonrasında ki bir tarihte  alınmalıdır.

Dikkat: Ana sözleşmenin sermaye başlıklı maddesinde hisse adedi bulunması halinde, hisse devir kararında yer alan vaki devir neticesinde hisse adedi ana sözleşmedeki hisse adedi değerine göre belirtilmelidir.

Dikkat: Genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirmek isteyen ortağın vereceği VEKALETNAMEDE açıkça şirketin ünvanı ile ait olduğu genel kurul toplantısının tarihi ve gündemi belirtilmek suretiyle münhasıran o toplantı için  '' Genel kurulda kendisini temsil etmeye  ve alınacak kararların altına imza atmaya '' yetki verilmesi durumunda  genel kurul toplantısına vekaleten katılım sağlanması mümkün  olacaktır.

Dikkat: Gümrük Müşavirlik şirketlerinde ortak ve yetkililerin gümrük müşavirliği veya müşavir yardımcılığı belgeleri noter onaylı olması gerekmektedir.


3.    Mahkeme veraset ilamı veya noterden düzenlenmiş mirasçılık belgesi (asıl veya onaylı)

4.    Veraseten edinilecek paylar bir ya da iki ortağa devredilecekse noterden sadece ortaklık payına ilişkin Feragatname (1 adet asıl) düzenlenmelidir. 

 5.    Pay defterinin son halinin müdür imza ve kaşeli sureti.

 6.    Veraset yoluyla Reşit olmayan (18 yaşından küçükler)  şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

 7.    Yabancı Ortak Var ise için Yabancı Bilgi Formu Formu

 

UYARILAR

* Limited şirket hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği  SMMM/YMM raporunun ve müşavire ait  faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir. 

* Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak da hisse devir kararına katılmalı ve ortaklar kurul kararını imzalamalıdır. 

* Hissesini devredip şirketten ayrılan ortak müdür ise görevine devam edip etmeyeceği kararda belirtilmelidir. 

* T.T.K 623 Mad. gereğince şirket ortaklarından en az birinin şirketi yönetim hakkına ve temsil yetkisine haiz müdür olması gerekmektedir.

* Şirketin birden fazla müdürünün olması durumunda bunlardan birinin şirket ortağı olup olmamasına bakılmaksızın müdürler kurulu başkanı olarak atanması şarttır. 

* Yeni ortak girişi var ise

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl 

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç