İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Genel Kurul

 https://mersis.gtb.gov.tr  adresinden başvuru

 

1.    Nizip Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış Dilekçe (1 adet)

2.    Genel Kurul Belgeleri 

-  Hazirun (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.)

-  Gündem 

-  Genel Kurul Kararı (Noter Onaylı 1 Adet) 
 

* Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri

NOT : TTK 617/1 Maddesine göre "Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır." hükmüne göre bütün limited şirketlerin her yıl olağan genel kurul toplantısı yapması zorunludur.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç