İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Kamu Tüzel Kişileri

 

KAMU TÜZEL İŞLETMELERİ

https://mersis.gtb.gov.tr adresinden başvuru

KURULUŞ

1.    Dernek veya vakfın unvanı, merkezi, vergi kimlik numarası; ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı başvuru dilekçesi
2.    Ticari işletmeyi temsile yetkili kişilerin Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylı ticaret unvanı altında atılmış İmza Beyannameleri
3.    Dernek tüzüğünün veya vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı örneği (1 Adet)
4.    Taahhütnamede veya başvuru belgesinde yer almaması halinde dernek veya vakıf yöneticilerinin bu göreve seçilmelerine ilişkin yetkili organ kararının örneği
5.    Ticari işletmenin kurulmasına ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 Adet)
6.    Ticari işletmeye ayrılan sermayenin miktarı
7.    Dernek veya vakıf organının sermayenin tahsisine ilişkin kararının noter onaylı örneği
8.    Bu madde kapsamındaki vakıf, dernek ve kamu tüzel kişilerinin bir ticari işletme kurabilmesinin resmi bir makamın iznine veya onayına bağlı olduğu hallerde, izni veya onayı gösteren belge 
9.    Oda Kayıt Beyannamesi

10. Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  (Yetkili İçin)

TERKİN

https://mersis.gtb.gov.tr adresinden başvuru başvuru

1.    Dilekçe
2.    Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişileriyle kamuya yararlı dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıflara ait ticari işletmelerin faaliyetine son verilmesi halinde bunların yetkili organı tarafından alınmış kararın noter onaylı bir örneği (1 Adet)
3.    İşletmeye ait aktif ve pasiflerin sıfırlandığını gösterir yetkililerce imzalanmış Beyan

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç