İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Temsil İlzam

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

1.  Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış.   Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır.- Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.     Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 

Hazirun (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.)

Gündem

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)

3.      Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı 1 adet)

4.      Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl) 

5.     Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)

6.    Yabancı uyruklu yetkililer için tercümesi noterden onaylı pasaport tercümesi, vergi kimlik numarası çıktısı veya Göç İdaresi tarafından verilen Yabancı Koruma Kimlik Belgesi Noter Onaylı.

7.     Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

8.     Yönetim kurulu üyelerinden en az bir kişinin şirketi temsil ilzama yetkisi olması şarttır.

9.     Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi seçilen tüzel kişinin  temsilcisinin imza beyanı ; asıl şirket unvanının da belirtilmesi koşulu ile ,temsilcisi olduğu şirketin unvanı altında düzenlenmelidir.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç