İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

MERKEZ NAKLİ

GEREKLİ EVRAKLAR

1.    Dilekçe

2.   Taahhütname (1 Adet) 

3.    Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni ( 1 Adet asıl)


4.  Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 

Hazirun 

(Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir. Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.)


- Gündem


Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 Adet Noter Onaylı)

 5.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nden Sicil Tüzüğü'nün 111. maddesine göre alınmış belge

6.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü' nce tescil edilen hususlara ait onaylı evrak ile bunların yayımlandığı sicil onaylı  Ticaret Sicil Gazeteleri 

7.   Oda Kayıt Beyannamesi 

8.  Firma Yetkilisinin Yetki Süresi devam ediyorsa İmza Sirküsünün Aslı, devam etmiyorsa Tescil Talepnamesi (1 Adet)

9.  Yabancı ortak var ise Kuruluş Bildirim Formu

10.   Bakanlık iznine tabi anonim şirketlerde, ek olarak Bakanlık izin yazısı aslı ve Bakanlık onaylı tadil metni ( 1 nüsha)        

11.   Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı

12.   Yeni çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  (Yetkili için)

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç