İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

HİSSE DEVRİ

Anonim şirketin hisse/pay devri istenirse ticaret sicilinde İLAN edilerek Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanabilmesi mümkündür. Bu işlemi yapmak isteyenlerden;

TİCARET SİCİL - İLAN İŞLEMLERİ - HİSSE DEVRİ

 

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru

 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.    Noterden düzenlenmiş Hisse Devir Sözleşmesi

3.    Hisse devrine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı örneği ve son hisse durumunu gösterir noter onaylı yönetim kurulu karar örneği

4.    Pay defteri (devir eden ve devir alan ortağın kaydedildiği sayfalar) yetkili onaylı fotokopisi,

5.    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri, vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge,

Ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge (Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğunda veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile Müdürlüğe verilmesi zorunludur.)

( hisse devir kararında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir, ancak, kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı istenecektir. )

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç