İletişim Hattı +90 (326) 413 1770 - 0289
Ticaret Sicil İşlemleri

Ana Sözleşme Değişikliği

 

https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden talep başvuru

 

1.    Dilekçe (Eksiksiz ve İmza yetkilisi yönetim organı tarafından imzalanmış. Müşterek yetki olması halinde müşterek imzalı olmalıdır  - Ticaret Sicil Yönetmeliği 23/1 23/2 23/4 23/5 - Türk Ticaret Kanunu 29/1 29/2)

2.    Değiştirilen Esas Sözleşmenin yeni şeklini gösteren toplantı başkanlığı tarafından onaylı Yönetim Kurulu Esas Sözleşme Tadil Metni  (1 Adet asıl)


3.     Şirket Sözleşmesi değişikliğine ilişkin noter onaylı Genel Kurul Belgeleri 

Hazirun (Eksik İmzalar var ise Çağrı Usullerine uyulması gerekmektedir.

Vekaleten imza atılacak ise Özel Vekaletname düzenlenmelidir.)


Gündem


Anonim Şirket Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f ) (1 Adet Noter Onaylı)

 

ÖNEMLİ NOTLAR

* Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 asıl)


* Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.


* Esas sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.


*  Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin karan imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, genel kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylandığına ilişkin kararın noter onaylı örneği.

Ticaret Sicil Menü

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç