Takvim
16


BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI HATAY İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
 
       6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun uygulanmasına ilişkin hazırlanan SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmesi nedeniyle SGM 2008/2 sayılı Sanayi Sicil Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
       Yürürlüğe giren SGM 2014/11 Sayılı Sanayi Sicil Tebliğine İstinaden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü Tarafından Hazırlanan duyuru metni Aşağıdadır

                                                         
                                                    Üyelerimize Önemle Duyurulur.
                SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ DUYURUSU
 
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun uygulanması ile ilgili, SGM 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği 25.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiş, aynı tarihte SGM 2008/2 sayılı Sanayi Sicili Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
 
            Yeni Sanayi Sicil Tebliğinde, 19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımını bulan mikro işletmelere, sanayi sicil belgesi almaları sırasında kolaylıklar getirilerek, daha önce istenilen  kapasite raporu alma ve en az bir işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
            Mikro işletme vasıflarını taşıyan; on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler, üretime geçmiş veya üretimde bulunmaları halinde, Müdürlüğümüzden Sanayi Sicil Belgesi talep ederken işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e- Devlet kapısı ( www.turkiye.gov.tr ) veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi ( sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerine makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur, mikro işletme vasıfları taşıtan sanayi işletmelerinde kapasite raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde Müdürlüğümüze teslim edilir.
 
19.10.2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında tanımını bulan küçük, orta ve büyük işletmeler sanayi sicil belgesi alma müracaatlarını, e- Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasiteleri ve tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameyi doldurmaları, müracaatların sonuçlandırılması için kapasite raporu ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe ekinde Müdürlüğümüze  teslim etmeleri gerekmektedir.
 
Mikro, küçük, orta ve büyük işletmelerin elektronik ortamda yapılan müracaatı, Müdürlüğümüz tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir, Müdürlüğe teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat onaylanır, kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat gerekçesi ile birlikte reddedilir. Uygun bulunan müracaatlar için Müdürlüğümüzce Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir.
 
Üretime geçmiş ve üretimde olan Sanayi Sicil Kanunu çerçevesindeki sanayi işletmelerinin, Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi Sicil Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Sanayi işletmelerinin Sanayi Sicil Kanununu ihlalden, Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için ilgili mevzuat çerçevesinde Sanayi Sicil Belgesi almaları gerekmektedir.
 
İlgililere duyurulur.
 
                                                                                                  Sunday BALIKOĞLU
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür V.
 
İletişim Tel: 0326 2160646
                     0326 2137374
Faks           : 0326 2161068
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret39735
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.78805.8112
Euro6.50886.5348
Hava Durumu
Anlık
Yarın
15° 9°
Saat